Ο βροχοποιός

Δημοσιεύτηκε την 18 August 2013 | Λογοτεχνία

« Ένας μαθητής με αδύνατο χαρακτήρα, αλλά με  υψηλό δείκτη νοημοσύνης ή με αστραφτερή φαντασία, κατά κανόνα φέρνει σε αμηχανία τον δάσκαλο, που είναι υποχρεωμένος να του μεταδώσει τη γνώση και τη μεθοδολογία που ο ίδιος κληρονόμησε και να τον προετοιμάσει για τη ζωή του πνεύματος – κι ωστόσο δεν μπορεί να μην αισθανθεί πως το πραγματικό και υψηλότερο καθήκον του θα ήταν να προστατέψει τις τέχνες και τις επιστήμες από την εισβολή νεαρών που δε διαθέτουν τίποτα περισσότερο από τάλαντο, γιατί ο δάσκαλος δεν υπηρετεί υποτίθεται τον μαθητή. Είναι και οι δυο υπηρέτες του πνευματικού πολιτισμού τους. Αυτός είναι κι ο λόγος που ορισμένοι δάσκαλοι αισθάνονται μια κάποια απώθηση για ορισμένα ταλέντα »

~Έρμαν Έσσε / ο βροχοποιός

Photo © Alex Howitt

Comments are closed.